اخبار و رویداد ها
**گواهینامه ISO**
تاریخ خبر :
1403/04/20
اخذ گواهینامه DIN EN ISO 9001:2015 ادامه
 
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1403/04/19
اخذ تقدیرنامه از مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برای پروژه نظارت بر اجرای شبکه اطفا حریق بندر امیرآباد ادامه
 
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1403/04/19
اخذ تقدیرنامه از معاونت فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برای پروژه نظارت بر اجرای شبکه اطفا حریق بندر امیرآباد ادامه