جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1397/03/19
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم " گردید.
نسخه قابل چاپ خبر