جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1397/03/02
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات مرحله سوم پروزه تکمیل ترمینال و محوطه سازی مربوطه و جاده دسترسی اپرون به ترمینل فرودگاه لامرد گردید.
نسخه قابل چاپ خبر