جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1397/09/10
 
ابلاغ قرارداد " خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک"
نسخه قابل چاپ خبر