جزئيات خبر

  **بازدید**    1397/11/10
 
بلزدید مجری محترم طرح خط انتقال نفت خام گوره-جاسک از محل پروژه در جاسک
نسخه قابل چاپ خبر