جزئيات خبر

  **بازدید**    1397/12/08
 
بازدید آقای دکتر مظفری ریاست محترم سازمان منطقه آزاد کیش و هیات همراه از پروژه میکامال
نسخه قابل چاپ خبر