جزئيات خبر

  **بازدید**    1398/02/14
 
بازدید مدیرعامل محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت جناب آریالای دکتر دهقانی و هیات همراه از موقعیت پروژه تاسیسات دریایی صادرات نفت خام کوه مبارک
نسخه قابل چاپ خبر