جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1398/04/05
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور راه آهن میانه -تبریز"
نسخه قابل چاپ خبر