جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1398/07/17
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک "
نسخه قابل چاپ خبر