جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/07/30
 
ابلاغ قرارداد"طراحی ساختمان های غیر صنعتی پروژه اتیلن اکساید اندیمشک" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر