جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/10/08
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاوره طراحی و مطالعات در پروژه‌های سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران "به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر