جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/12/06
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات مقاوم سازی ساختمان موجود شمالی و طراحی اضافه اشکوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر