جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/12/20
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب موسسه تحقیقات واكسن و سرم‌سازی رازی" به طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر