جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1398/12/27
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" طراحی جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری در شهرستان ارومیه"
نسخه قابل چاپ خبر