جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/02/07
 
ابلاغ قرارداد"نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهركها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر