جزئيات خبر

  **افتتاح پروژه**    1399/02/04
 
افتتاح پروژه "ترمینال فرودگاه بین المللی لامرد" به دست ریاست محترم جمهوری
نسخه قابل چاپ خبر