جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/02/06
 
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز دهشیر"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر