جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/05/08
 
ابلاغ قرارداد "ارائه خمات مشاوره مدیریت طرح و پروژه های سازمان بیمه سلامت ایران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر