جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/05/08
 
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر