جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/06/19
 
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر اسکله صادرات گاز مایع در منطقه کنگان"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر