جزئيات خبر

  **بازدید**    1399/10/03
 
بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از عملیات اجرایی پروژه ایستگاه راه اهن خاوران ( تبریز)
نسخه قابل چاپ خبر