جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/11/05
 
ابلاغ قرارداد "تهیه و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی (بسته سال 99)" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر