جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/12/02
 
ابلاغ قرارداد "مهندسی، نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر