جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/12/23
 

ابلاغ قرارداد "نظارت بر شبكه اطفا حریق بندر امیرآباد" به شرکت طرح نواندیشان 

نسخه قابل چاپ خبر