جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1399/10/24
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب در شرایط اضطراری شهر مشهد" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر