جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1400/01/17
 
موفقیت در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی"
نسخه قابل چاپ خبر