جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1400/01/30
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و  مهندسی كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر