جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1400/09/23
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر