جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1400/10/14
 
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر پروژه حفاظت پیرامونی پایگاه فضایی ماهدشت" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر