جزئيات خبر

  **صلاحیت**    1400/10/15
 
تایید گزارش نتیجه رتبه بندی شرکت طرح نواندیشان در اخذ رتبه 2 امکان سنجی گرایش آب و فاضلاب، ساختمان و شهرسازی
نسخه قابل چاپ خبر