جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1400/11/02
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهرك ها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر