جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1400/09/15
 
ابلاغ قرارداد "طراحی تفصیلی ترمینال شماره 2 مكانیزه غلات بندر امام خمینی(ره)" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر