جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1400/10/25
 
لاغ قرارداد  "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح میدان نماز و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر