جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/02
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "طراحی پایه و تفصیلی ساختمان های غیرصنعتی (N.I.B) مجتمع متانول سیراف" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر