جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/05
 

ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر اجرای پروژه‌های ابنیه در طرح صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور – سایت لامرد" به شرکت طرح نواندیشان 

نسخه قابل چاپ خبر