جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر