جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/14
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"مطالعات پایش سلامت ساختمان CBC بندر خرمشهر" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر