جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/30
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر