جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/30
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست بهای احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تهران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر