جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/16
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر