جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1401/06/23
 
ابلاغ قرارداد "بازنگری طراحی ساختمان دانشکده پزشکی " به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر