جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1401/08/04
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه" طراحی جاده دسترسی به كارخانه تغلیظ مس پارسیان ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر