جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1401/10/28
 
ابلاغ قرارداد"طراحی و مهندسی طرح توسعه واحد Lab شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر