جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/06/12
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات احداث كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر