جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/06/19
 
ابلاغ قرارداد ""مطالعات تكمیل موج شكن های مردمی در سطح شهرستان بندر لنگه (مقام، شناس،دیوان، گرزه و كلات)" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر