جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/06/08
 
ابلاغ قرارداد " مطالعات تفصیلی قطعه اول محور راه آهن سفید آبه- بیرجند طرح راه آهن زاهدان زابل بیرجند مشهد" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر