جزئيات خبر

  **تقدیر**    1402/08/14
 
اخذ تقدیرنامه از سازمان پدافند غیرعامل کشور در همایش ملی پدافند کالبدی و حفاظت از زیرساخت های کشور
نسخه قابل چاپ خبر