جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/08/15
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی شهرك پتروشیمی مكران" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر