جزئيات خبر

  **جلسه**    1402/08/18
 
ارائه نتایح مطالعات اتصال ریلی ایران، افغانستان، چین به هیات دیپلماتیک افغانستان در حضور وزیر راه ایران
نسخه قابل چاپ خبر