جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1403/04/19
 

اخذ تقدیرنامه از مدیرکل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد برای پروژه نظارت بر اجرای شبکه اطفا حریق بندر امیرآباد

نسخه قابل چاپ خبر